Gurmat Vyakhya

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਕਥੜੀਆ ਸੰਤਾਹ

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ

ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟਿਕਾ

Neemb bhyo Aamb

ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਧਰੀ

ਕੋਊ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮੇਲਾ

ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਜਿ ਕੀਨਾ

ਭਗਤ ਬਰਾਬਰਿ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ

ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੰਤੁ

ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ

ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ

ਭਜੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ

ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ

ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਲਿਆ

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋ ਕਉ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਵੈ

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹਿ ਲੇ ਝਗਰਾ

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ

ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ

ਅਸਤਿ ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ

ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ

ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ

ਤੋਹਿ ਚਰਨੁ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਰਿੰਗਧਰ

ਵਿਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਡੀਠੀ

ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ

ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ

ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ

ਕੇਸੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ

ਦਾਗੇ ਹੋਹਿ ਸੁ ਰਨ ਮਹਿ ਜੂਝਹਿ

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ

ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣਿ ਤੇਰਾ

ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨਿ ਰੀ ਬਾਈ

ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ

ਸਿਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ

ਸਿਮਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾਂ

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਣਾਮ

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗਹਿ ਗਚ ਪ੍ਰੇਮ

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ ਹਮ ਇੱਕ ਹਨ

ਗੁਰੂ ਨੂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ

ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ

ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਚੱਮਤਾ

ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ

ਭਗਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਿ ਕੀਨੀ

ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ

ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਹਣੁ ਕੁਢੰਗਾ

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ

ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਲੇ ਮੋਹਿ ਉਧਰਹੁ

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ

ਕਿਉ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ

ਰਾਖਹੁ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹਿ

ਹੀਉ ਅਰਾਪਉਂ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ

ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ

ਸਿਖ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲੇ

ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ

‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ

ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ

ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਪਾਅ

ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦੁ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤਿ ਦੀਵੇ

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ਰਾਮ ਰਾਮ

ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪਿਰਹੜੀ

ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ

ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ

ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ

ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹੀਏ ਆਨਿ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟਹਿ ਜਨ ਸੇਵਾ

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ

ਸੇ ਥਾਇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ

ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ

ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ

ਅਸਥੰਭੰ ਸਾਧ ਸ੍ਵਜਨਹ

ਉਨ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ

ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤੁ ਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ

ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ

ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ

ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਨਹ ਸਿਮਰੰਤਿ ਅਗਿਆਨੀ

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ

ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਬਸਤੇ

ਬਿਨੁ ਦਾਗੇ ਭਗਿ ਜਾਈ

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ

ਹਰਿ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਮਿਲੀਜੈ

ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਰਾਇਣ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ

ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ

ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਭਾਈ

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੋ

ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੧

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੨

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੩

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੪

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੫

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੬

ਜਬ ਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠਿ ਦੇਹੀ

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤਿ ਤੇ ਬਾਹਜ

ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ

ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਵਸੈ

ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਨਾਇ

ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ

ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦ ਚਵਿਆ

ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ

ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ

ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰਿ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਿਆ

ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨਹਿ

ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ

ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ

ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵ ਦੇਖਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨੀ

ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ

ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਜੈ

ਸਿਮਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਿ ਕੀਨੀ

ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣਿ ਤੇਰਾ

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ

ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ

ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਗਲ ਵਿਚ

ਸਫ਼ਲਤਾ

ਰਾਮ ਭਤਾਰ

ਗੁਰੂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ

ਗੁਰੂ ਕੰਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ

ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੀ ?

ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪੂਜਕ, ਪਿਤਰ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ

ਕ੍ਰਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ

ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ

ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ

ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ

ਕਰਿ ਬੰਦੇ ਤੂ ਬੰਦਗੀ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ

ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ

ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਉਬਰੇ

ਬਿਨੁ ਮਿਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂਪ

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ

ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ

ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ

ਨਰਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰੰ

ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ

ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ

ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ

ਚਾਰ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ

ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ

ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਕਾ ਧਾਮ

ਕਰ ਧਰੇ ਚਕ੍ਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਤੈਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਈਐ

ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟਿ ਗੰਗਾ

Browse

SRI GURU GRANTH SAHIB
SRI DASAM GRANTH SAHIB
BHAI GURDAS JI
BOOKS
SAAKHI
BLOGS

About Us

Sikhism, more accurately Gurmat (ਗੁਰਮਤਿ), is a distinct Path, leading to the Final Goal of re-unification with God. Sri Guru Nanak Sahib and his nine descendents are the Mentors of this distinct religion, who lived as Humans from 1469 AD to 1708 AD.

NEWSLETTER SIGNUP

Mailchimp plugin details [mailchimpsf_form]
Top