Gurmat Vyakhya

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਤੁਮ੍ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਨਿ

ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ

ਚਉਤੀਸ ਅਖਰ ਮਾਂਹੀ

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰੁ

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਪਰਮਗਤਿ ਚਾਹੈ

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ

ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ

ਮੈ ਬਿਗਰਿਓ ਬਿਗਰੈ ਮਤਿ ਅਉਰਾ

ਜਹ ਖੇਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਨਾ

ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ

ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟਿ ਗੰਗਾ

ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ

ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰਿ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ

ਇਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ

ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ

ਸਹਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਠੀ

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ

ਕੀਰਤਿ ਸਾਥਿ ਚਲੰਥੋ

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ

ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ

ਆਜੁ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲੁ ਦੇਖਿਆ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਜਪੰਤਿ

ਨਾ ਸੋਹੈ ਬਤੀਸ ਲਖਨਾ

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਿ ਕੀਨੀ

ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ

ਸੋ ਸਲਿਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਇ ਨਿਬਰੀ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਲਾ

ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਉਬਰੇ

ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨਿ ਰੀ ਬਾਈ

ਜਬ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ

ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ

ਸੇ ਥਾਇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ

ਵਿਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਡੀਠੀ

ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕਹਿ ਦੇਖ

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਈ

ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਜਿ ਕੀਨਾ

ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ

ਹੈ ਕੋਊ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਮੀਤੁ ਮਿਲਾਇਓ

ਰਹਉ ਚਰਣਹ ਸੰਗਿ ਲਗਾ

ਸੰਤ ਖੇਲਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਗੋਪਾਲਾ

ਤੂ ਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ

ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤੁ

ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ

ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ

ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਗਰਾਮ

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ

ਕਥੜੀਆ ਸੰਤਾਹ

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ

ਅਜਹੂੰ ਬਲਿ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ

ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟਿਕਾ

Neemb bhyo Aamb

ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਧਰੀ

ਕੋਊ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮੇਲਾ

ਭਗਤ ਬਰਾਬਰਿ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ

ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੰਤੁ

ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ

ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ

ਭਜੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ

ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ

ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਲਿਆ

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋ ਕਉ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਵੈ

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹਿ ਲੇ ਝਗਰਾ

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ

ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ

ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ

ਅਸਤਿ ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ

ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ

ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ

ਤੋਹਿ ਚਰਨੁ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਰਿੰਗਧਰ

ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ

ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ

ਕੇਸੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ

ਦਾਗੇ ਹੋਹਿ ਸੁ ਰਨ ਮਹਿ ਜੂਝਹਿ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ

ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣਿ ਤੇਰਾ

ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ

ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਹਣੁ ਕੁਢੰਗਾ

ਏਹੁ ਪਿਰਮੁ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ

ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਲੇ ਮੋਹਿ ਉਧਰਹੁ

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ

ਕਿਉ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ

ਰਾਖਹੁ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹਿ

ਹੀਉ ਅਰਾਪਉਂ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ

ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ

ਸਿਖ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲੇ

‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ

ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ

ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਪਾਅ

ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦੁ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤਿ ਦੀਵੇ

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ਰਾਮ ਰਾਮ

ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪਿਰਹੜੀ

ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ

ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ

ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ

ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹੀਏ ਆਨਿ

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟਹਿ ਜਨ ਸੇਵਾ

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ

ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ

ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ

ਅਸਥੰਭੰ ਸਾਧ ਸ੍ਵਜਨਹ

ਉਨ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ

ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤੁ ਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ

ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ

ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ

ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਬਸਤੇ

ਬਿਨੁ ਦਾਗੇ ਭਗਿ ਜਾਈ

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ

ਹਰਿ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਮਿਲੀਜੈ

ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਰਾਇਣ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ

ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ

ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਭਾਈ

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੋ

ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੧

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੨

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੩

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੪

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੫

ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ-੬

ਜਬ ਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ

ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤਿ ਤੇ ਬਾਹਜ

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ

ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਵਸੈ

ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਨਾਇ

ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ

ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦ ਚਵਿਆ

ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ

ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ

ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰਿ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਿਆ

ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨਹਿ

ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ

ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ

ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵ ਦੇਖਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨੀ

ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ

ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਜੈ

ਸਿਮਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ

ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ

ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਗਲ ਵਿਚ

ਸਫ਼ਲਤਾ

ਰਾਮ ਭਤਾਰ

ਗੁਰੂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ

ਗੁਰੂ ਕੰਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ

ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੀ ?

ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪੂਜਕ, ਪਿਤਰ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ

ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ

ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ

ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ

ਕਰਿ ਬੰਦੇ ਤੂ ਬੰਦਗੀ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ

ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ

ਬਿਨੁ ਮਿਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂਪ

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ

ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ

ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ

ਨਰਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰੰ

ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ

ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ

ਚਾਰ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ

ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ

ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਕਾ ਧਾਮ

ਕਰ ਧਰੇ ਚਕ੍ਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ

ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਤੈਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਈਐ

ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ

ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪੁ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨਿ

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠਿ ਦੇਹੀ

ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਅਤੇ ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਨੂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ ਹਮ ਇੱਕ ਹਨ

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਉਤ ਪ੍ਣਾਮ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾਂ

ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ

ਸਿਮਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ

ਸਿਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ

ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਚੱਮਤਾ

ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ

Browse

SRI GURU GRANTH SAHIB
SRI DASAM GRANTH SAHIB
BHAI GURDAS JI
BOOKS
SAAKHI
BLOGS

About Us

Sikhism, more accurately Gurmat (ਗੁਰਮਤਿ), is a distinct Path, leading to the Final Goal of re-unification with God. Sri Guru Nanak Sahib and his nine descendents are the Mentors of this distinct religion, who lived as Humans from 1469 AD to 1708 AD.

NEWSLETTER SIGNUP

Mailchimp plugin details [mailchimpsf_form]
Top